Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 3
(7784 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.11.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 341.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.1.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Václavec, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2019 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 3/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 31.1.2019.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská unieLatinská Amerikakaribská oblastnadaceregionální spolupráceČeská republika