Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 2
(259 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 167
Novela z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 2. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 8. 2018 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 310).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/2 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 167/4, který byl rozeslán 31. 10. 2018 v 9:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 167/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2018 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 7, usnesení č. 398).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 5.12.2018 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 12.12.2018.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 316/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentumzdamzdová politikaposlanec EPposlanec parlamentusoudce a státní zástupcestanovení mzdystátní úředníkústřední orgány státní správy