Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 340
(303 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 206.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Alena Dernerová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 105/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 105
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 19. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0105.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 255).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 105/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 105/3, který byl rozeslán 18. 9. 2018 v 18:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 105/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 10. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 351).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 6.11.2018 usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 340/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 37, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: alternativní medicínaodborná kvalifikaceprovozovatel alternativní medicínyzdravotnické povolání