Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 338
(365 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 79
Novela z. - trestní zákoník - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 8. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 150).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 79/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 79/3, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 14:58.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 79/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 13. 6. 2018 na 13. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 331).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 31.10.2018 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 338/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 287/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: fyzické násilíimplementující opatření státukorupcemezinárodní trestní právopraní špinavých penězprávo na spravedlnostterorismustrestní právotrestný čin proti osobámukládání a vyhledávání informací