Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 336
(357 kB)
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 137
Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 28. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 137/3, který byl rozeslán 25. 5. 2018 v 14:34.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 137/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 327).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 31.10.2018 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.

Svým usnesením č. 53, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 137/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 137/6.

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 31. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2019.

Témata EUROVOC: místní volbyrozdělení na volební krajesoudní řízenívolební právovolební systém