Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 335
(274 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 130
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 21. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrána a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 212).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 130/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 130/2, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 21:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 130/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 322).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.10.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 8.11.2018 usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 335/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 32, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 130/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 130/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4., 5. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 405).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: privatizaceveřejný majetekzrušení společnosti