Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 334
(449 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 93
Novela z. o dluhopisech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 14. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 158).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 93/2, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 12:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 93/3 (stanovisko).


 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 321).

Hlasování č. 47 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 8.11.2018 usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 334/1.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0