Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 333
(268 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jaroslav Foldyna.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 2018 jako tisk 80/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 80
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 80/0 dne 9. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0080.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11., 12. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 191).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 80/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 80/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 80/4, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 22:04.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 80/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 320).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.10.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 8.11.2018 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 333/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 27, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 306/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 80/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 80/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 15, usnesení č. 401).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: Nizozemskodaň z příjmůdvojí zdaněníloďmezinárodní vodní cestamzdapracovník v zahraničívnitrozemská vodní cestaČeská republika