Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 332
(252 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Marek Benda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 5. 2018 jako tisk 161/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 161
Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 30. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0161.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Bc. Jan Pošvář a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 314). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 314).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 8.11.2018 usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 332/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 26, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: advokátdaň z přidané hodnotydaňový poplatníkprávní pomoc