Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 319
(343 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jiřího Oberfalzera, Jiřího Voseckého, Jana Horníka, Zbyňka Linharta a Miloše Vystrčila, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Ivo Valenta, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Jiří Vosecký, senátor Jan Horník, senátor Zbyněk Linhart, senátor Miloš Vystrčil.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.8.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 29, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.