Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 288
(310 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 13
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 30. 11. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/4 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/5 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 13/7, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 11:00.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 35, usnesení č. 222).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 288/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 465, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: atmosféranáhradní palivoopatření na kontrolu znečištěnípolitika životního prostředí EUskleníkový plynsnižování plynných emisíspalovací plynyznečišťování motorovými vozidlyznečišťující příměsi v atmosféře