Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 21
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanci Tomáš Kvapil a Livbor Ambrozek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 1998 jako tisk 65/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 65
Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 4. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Ing. Petr Hort a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1999 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 130).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 65/4, který byl rozeslán 26. 3. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 233).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.5.1999.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.1999 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 21/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 29.4.1999.

Svým usnesením č. 77, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 98/1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 5. 1999.

Témata EUROVOC: ochrana půdyosvobození od daníplán výstavbystavební pozemekzemědělská půda