Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 267
(343 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 45
Novela z. - vodní zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 95).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 45/4, který byl rozeslán 1. 3. 2018 v 12:09.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 184).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2018 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 267/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 421, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 45/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 45/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 128, usnesení č. 240).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Témata EUROVOC: ekologická daňimplementující opatření státuochrana životního prostředíodpadní vodapolitika životního prostředí EUpovrchová vodavyužití vodyúprava vody