Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 20
(53 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaroslav Palas.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 1998 jako tisk 62/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 62
Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 4. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1999 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 129).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3, který byl rozeslán 25. 3. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 255, usnesení č. 232).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.5.1999.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.1999 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 28.4.1999.

Svým usnesením č. 76, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 29.4.1999 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 144/1999.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 4. 1999 poslancům jako tisk 62/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 4. 1999 poslancům jako tisk 62/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 109, usnesení č. 269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 5. 1999.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 6. 1999 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 62/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 344).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 1999.

Témata EUROVOC: aerosolanalýza dopaduekologická politika Společenstvíelektrická energieenergetická politikafinancování Společenstvínáhradní palivoobchodovatelné emisní povoleníobnovitelná energieopatření na kontrolu znečištěníprogram Společenstvískleníkový plynsnižování plynných emisíspotřeba energiestanovisko ESCvýroba energiezásobování energií

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0