Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 244
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Lubomír Metnar.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 59
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 22. 1. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 131).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 131).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.4.2018.

Svým usnesením č. 376, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 377, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 5.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 4. 2018 poslancům jako tisk 59/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 4. 2018 poslancům jako tisk 59/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 83, usnesení č. 201).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2018.
  Prezident zákon podepsal 25. 4. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: parlamentní volbyrozdělení na volební krajevolební systém