Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 239
(1054 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátorka Anna Hubáčková, senátorka Šárka Jelínková, senátorka Renata Chmelová, senátor František Bradáč, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jiří Carbol, senátor Patrik Kunčar, senátor Petr Šilar, senátor Jiří Šesták, senátor Zbyněk Linhart, senátorka Jaromíra Vítková, senátor Petr Holeček, senátor Luděk Jeništa, senátor Jiří Vosecký, senátor Václav Chaloupek, senátor Leopold Sulovský, senátor Michael Canov, senátor Ladislav Kos, senátorka Alena Dernerová, senátor Petr Orel.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.6.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 5.4.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Zdeněk Nytra.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2018 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.4.2018.

Svým usnesením č. 390, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 478, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2018 jako tisk 250/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 250
Novela z. - energetický zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 1. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0250.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 612).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 250/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 250/3, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 250/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 401, usnesení č. 864).

Témata EUROVOC: elektrárenský průmyslenergetická politikaenergetické právoodškodněnírozvod elektřinyslužba ve veřejném zájmuvlastnictví