Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 232
(154 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 5
Novela z. o léčivech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 22. 11. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 5/3, který byl rozeslán 18. 1. 2018 v 16:29.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 1. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 5/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 114).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.2.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.2.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 14.2.2018 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 232/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 344, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2018.
  Prezident zákon podepsal 21. 2. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: farmaceutická legislativafarmaceutický výrobekimplementující opatření státukontrola léčivkrevní transfuzelékzdravotnická legislativazdraví veřejnosti