Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 209
(344 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Milan Štěch, senátor Petr Vícha, senátor Radko Martínek, senátorka Božena Sekaninová, senátor Jiří Dienstbier, senátor Jan Žaloudík, senátor Jan Hajda, senátor Ivo Bárek, senátor Vladimír Plaček, senátor Jan Látka, senátor Jaromír Jermář, senátor Petr Orel, senátor Ladislav Kos, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jiří Carbol, senátor Václav Hampl, senátor Patrik Kunčar, senátor Jan Veleba, senátor Václav Homolka, senátor Jiří Cieńciała, senátor Libor Michálek, senátor Zbyněk Linhart, senátorka Eva Syková, senátorka Emilie Třísková, senátor Karel Kratochvíle, senátor Lubomír Franc, senátor Jaroslav Malý, senátor Pavel Štohl, senátor Zdeněk Berka, senátor Eliška Wagnerová, senátor Václav Láska, senátorka Alena Šromová, senátor František Bradáč, senátor Jiří Růžička, senátorka Jitka Seitlová, senátorka Anna Hubáčková, senátorka Jaromíra Vítková, senátorka Šárka Jelínková, senátor Jiří Čunek, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Ivo Valenta, senátor Jiří Vosecký, senátor Václav Chaloupek, senátor Jiří Šesták, senátorka Renata Chmelová, senátor Lumír Kantor, senátorka Miluše Horská.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.10.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.1.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 7.12.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Radek Sušil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 31.1.2018 usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 209/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.12.2017.

Svým usnesením č. 331, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 359, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 103/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 103
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 103/0 dne 20. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0103.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 66, usnesení č. 199).

Témata EUROVOC: dvoukolové hlasováníhorní komoraparlamentní volby