Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 199
(473 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vladislav Vilímec.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2015. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2015 jako tisk 403/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 403
Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 17. 2. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0403.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1168).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 zprávu doručenou poslancům jako tisk 403/6.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 403/8, který byl rozeslán 31. 5. 2017 v 12:31.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 403/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi.Projednávání zákona bylo 14. 7. 2017 na 59. schůzi přerušeno (usnesení č. 1790).
  Projednávání pokračovalo 8. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1830).

Hlasování č. 96 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 199/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 292, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Témata EUROVOC: Ukrajinanemovitý majeteknáhrada škodyodškodněníČeskoslovensko