Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 194
(492 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jan Chvojka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 688
Novela z. - antidiskriminační zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 23. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl Petiční výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1617).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/1 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2017 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 688/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 688/4, který byl rozeslán 14. 7. 2017 v 10:18.

 • G
  • Petiční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 9. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 688/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1825).

Hlasování č. 61 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 285, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Témata EUROVOC: antidiskriminační politikadiskriminace na základě státní příslušnostiombudsmanrovné zacházenísociální právasoudní řízení