Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 191
(350 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Plaček, senátorka Milada Emmerová, senátorka Eva Syková, senátorka Alena Šromová, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Lubomír Franc, senátor Jiří Vosecký, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Václav Homolka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.8.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.11.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 12.10.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Alena Dernerová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2017 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Svým usnesením č. 320, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Svým usnesením č. 321, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 27/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 27
Novela z. o léčivech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 8. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0027.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 101).
  Projednávání pokračovalo 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 58, usnesení č. 101).

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůelektronický dokumentfarmaceutický výrobekinformační systémkontrola léčivlékorganizace zdravotnictvíukládání a vyhledávání informacívyhlášení zákonazdravotnická služba