Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 184
(470 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1002
Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 22. 12. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1591).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/5, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 10:13.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1002/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1787).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 184/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 259, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1002/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1002/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 20).

Témata EUROVOC: finanční kontrolafinanční řízeníveřejné financeúčetnictví veřejných institucí