Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 172
(488 kB)
Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 165.

Navrhovatelem je senátorka Eliška Wagnerová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2016 jako tisk 736/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 736
Sen.n.z. - stykový zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 7. 3. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0736.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1408).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 736/4, který byl rozeslán 6. 6. 2017 v 21:03.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 736/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1743).

Hlasování č. 128 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 273, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: dvoukomorový systémhlasování o zákonujednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní dokumentparlamentní processchválení zákona