Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 170
(742 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 862
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 862/0 dne 8. 7. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1598).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 862/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 862/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 862/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 9:13.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 862/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1741).

Hlasování č. 119 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 170/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 268, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: bezpečnost výrobkuochrana rostlinochrana zdraví rostlinpadělánípřípravky ochrany rostlinrostlinná výrobarostlinolékařská legislativasprávní kontrola