Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 165
(327 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce skupiny poslanců Roman Váňa, zástupce skupiny poslanců Milan Chovanec.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda 3. 3. 2017 nezaujala stanovisko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1021
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 6. 2. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1633).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 54 dní.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1717).

Hlasování č. 48 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 22.11.2017 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Témata EUROVOC: obranná politikaosobní zbraňpolitické násilístřelná zbraň a střelivoterorismusveřejná bezpečnostČeská republika