Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 157
(492 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 681
Novela z. o obecní policii

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 681/0 dne 22. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Bronislav Schwarz a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1505).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 681/5, který byl rozeslán 25. 5. 2017 v 13:45.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 681/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1710).

Hlasování č. 356 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: městská policieodborná kvalifikaceoprávnění k výkonu službypoliciepovinnosti úředníkaveřejný pořádek