Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 9
(38 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Milan Štěch.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.2.1999.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.1999 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 11.3.1999.

Svým usnesením č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 34/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 34
Senátní návrh novel zákonů o nemocenském pojištění

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 34/0 dne 23. 9. 1998.

Navazující senátní tisk č. 98083.

Témata EUROVOC: bezplatná zdravotní péčepojišťovnasociální dávkyzdravotní pojištěnízdravotní politikazdravotní péčezdraví veřejnosti