Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 96
(1256 kB)
Konvergenční program České republiky - Duben 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr financí Andrej Babiš, ministr financí Ivan Pilný.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.