Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 82
(507 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 877
N. z. o obalech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 25. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2, který byl rozeslán 1. 2. 2017 v 14:43.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 22., 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1572).

Hlasování č. 149 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 82/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: nakládání s odpademobalový materiálodpadodpad z domácnostíplastrecyklace odpaduzabalený výrobek