Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 80
(387 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaroslav Faltýnek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2016. Vláda 20. 12. 2016 nezaujala stanovisko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 976
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 976/0 dne 2. 12. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0976P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 2. 2017 na 55. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1565). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 115, usnesení č. 1565).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeňka Hamousová, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Svým usnesením č. 159, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: kapitálová společnostsoutěžní politikasoutěžní právoveřejná zakázkaveřejný majetekvypsání soutěže