Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 77
(535 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Oberfalzer, zástupce Senátu Miroslav Nenutil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 798/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 798
Novela z. o státní službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 28. 4. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1407).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 798/8, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 13:51.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 798/9 (stanovisko).


 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1558).

Hlasování č. 40 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 134, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 135, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 144/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0