Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 57
(532 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 964
Novela z. o zaměstnanosti - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 964/0 dne 14. 11. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Pavlína Nytrová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1447).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 964/2, který byl rozeslán 17. 1. 2017 v 15:20.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1551).

Hlasování č. 325 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který nepřijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 57/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 107, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Témata EUROVOC: flexibilita pracovní sílynárodní právopodnik služebpolitika zaměstnanosti EUposkytování služebpracovník v zahraničísvoboda obchodusvoboda poskytovat službyčlenský stát EU