Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 55
(819 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 724
Novela z. - autorský zákon - EU

Hlasování č. 251 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 1.3.2017 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 55/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 127, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2017.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Témata EUROVOC: autorské právoduševní vlastnictvíknihovnaliteraturaliterární a umělecké vlastnictví