Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 48
(567 kB)
Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 876
N. z. o evropských politických stranách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 25. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1352).

 • V
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 876/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 29. 11. 2016 na 53. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 1429).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 876/2, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 15:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 1513).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 102, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 876/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 876/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 48).

Témata EUROVOC: Evropský parlamentRada Evropské uniefinancování stranykandidátnadaceorganizace EUorganizace stranypolitické stranyprávní spolupráceČeská republika