Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 28
(1023 kB)
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 828
Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 2. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1311).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 828/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 828/2, který byl rozeslán 27. 10. 2016 v 8:45.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 828/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 351, usnesení č. 1480).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2017 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 28/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 80, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Témata EUROVOC: alkoholalkoholismusdrogová závislosthromadné stravováníkouřeníomamná látkapovolení k prodejipsychotropní látkatabákzdravotní politikazdraví veřejnosti