Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 6
(485 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 597
Novela z. o výkonu povolání autorizovaných architektů

Hlasování č. 307 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2016 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 60, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 459/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Témata EUROVOC: architekturainženýrské stavitelstvíměstský architektprofesní komoraprofesní statusstavebnictvísvobodné povoláníveřejné stavitelství