Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 4
(880 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 723
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 723/0 dne 17. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1201).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 723/4, který byl rozeslán 23. 9. 2016 v 10:28 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 723/5, který byl rozeslán 26. 9. 2016 v 9:52.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 723/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1410).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 13.12.2016 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 61, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 723/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 723/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 281, usnesení č. 1539).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 2. 2017.

Témata EUROVOC: doplnění kvalifikacelékařlékařské vzdělávánílékařský oborlékárníkodborná kvalifikacepolitika zaměstnanosti EUuznání dokladů o odborné kvalifikacivolný pohyb pracovníků