Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 336
(340 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátorka Eliška Wagnerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.9.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.10.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.10.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miloš Malý.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 22.11.2017 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/2.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 561, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 124, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Svým usnesením č. 316, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 30/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 30
Novela z. o Ústavním soudu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 13. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0030.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 142).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 178, usnesení č. 258).

Navazující senátní tisk č. 295.

Témata EUROVOC: disciplinární právosoudcesoudce a státní zástupcesprávní deliktústavní soud