Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 334
(459 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2016 jako tisk 838/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 838
Novela z. o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 15. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0838.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 9. 2016 na 49. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1350). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 189, usnesení č. 1350).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.9.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 11.10.2016 usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 334/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 550, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.10.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturaměstská infrastrukturapozemní dopravarozvod elektřinysilniční síť