Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 316
(481 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 504
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1053).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 504/4, který byl rozeslán 2. 6. 2016 v 12:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 504/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1281).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 316/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 526, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 504/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 504/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 33, usnesení č. 1307).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaň z příjmůdaňová kontroladaňový trestný činnabytí vlastnictvípenálepokutasoukromý majetekvyhýbání se daním