Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 315
(553 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 751
Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 751/0 dne 29. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1166).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:č. 40, upravená (27. a 28. dubna 2016)č. 41 (11. května 2016)č. 41, upravená (11. května 2016)č. 41, 2. upravená – změna pořadí bodů (11. května 2016)č. 43 (8. a 9. června 2016)č. 43 (8. a 9. června 2016)
 • L

  Projednávání proběhlo 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1199).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 751/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 751/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 751/3, který byl rozeslán 1. 6. 2016 v 12:08.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1285).

Hlasování č. 158 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který nepřijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 315/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 525, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Témata EUROVOC: profese v pojišťovnictvíživnostživotní pojištění