Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 312
(495 kB)
Návrh zákona o centrální evidenci účtů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 718
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 11. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Kristýna Zelienková a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1113).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/5 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 718/6, který byl rozeslán 31. 5. 2016 v 17:34.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 718/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1282).

Hlasování č. 153 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 238, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 522, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Témata EUROVOC: finanční účetnictvímaloobchodní prodejpříjem ? platbaúčetúčetnictvíúčetní systém