Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 309
(652 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 569
Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 21. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/5 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 569/6.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 12. 4. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 569/7, který byl rozeslán 3. 6. 2016 v 14:05.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 569/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1272).

Hlasování č. 63 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 17.8.2016 usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 309/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 514, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Témata EUROVOC: financování stranynázorové hnutípolitické stranysvoboda spolčovánívolební výdaje