Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 308
(733 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 568
Vl. n. z., kterým se mění některé volební zákony a další

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 21. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 922).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/1 (přerušuje projednávání).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/2 (přerušuje projednávání).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/5 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 568/6.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 12. 4. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5., 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 568/7, který byl rozeslán 2. 6. 2016 v 9:59.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 568/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1271).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 17.8.2016 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 308/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 513, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 568/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 568/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 37, usnesení č. 1308).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Témata EUROVOC: financování volebfinanční kontrolaparlamentní volbyvolební kampaňvolební právo