Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 297
(416 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Zdeněk Papoušek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.9.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 14.7.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Vosecký.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 503, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 559, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2016 jako tisk 943/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 943
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 26. 10. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0943.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2016 (usnesení č. 338). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 7. 2017 na 59. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 1760).

Témata EUROVOC: dítěhlídání dětíochrana dítětepráva dítěteprávo na spravedlnostsociální politikasociální službysociální zabezpečenízvláštní výchovná péče