Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 291
(568 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 587
Vl.n.z., kterým se mění zák. v oblasti peněžního oběhu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 587/0 dne 3. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Adolf Beznoska a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1074).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 587/3, který byl rozeslán 19. 4. 2016 v 19:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 587/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1246).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 29.6.2016 usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 493, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.7.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 7. 2016 poslancům jako tisk 587/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 7. 2016 poslancům jako tisk 587/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 32, usnesení č. 1306).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Témata EUROVOC: bankovnictvíelektronické bankovnictvíměnová politikanárodní měnaodolnost materiálupapírové penízepeněžní zásobapenízestátní pokladna