Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 287
(521 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 600
Novela z. o státním podniku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 600/0 dne 21. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1011).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 600/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 600/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 600/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:43.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 600/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1238).

Hlasování č. 198 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 29.6.2016 usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 287/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 489, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.7.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: podnikové vedeníspráva podnikustruktura podnikutyp podnikuveřejné vlastnictvíveřejný majetekveřejný sektor