Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 253
(334 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Šilar, senátor Tomáš Jirsa, senátor Karel Kratochvíle, senátorka Veronika Vrecionová, senátor Zdeněk Brož, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jiří Šesták, senátor Leopold Sulovský, senátor Zbyněk Linhart, senátor Jiří Vosecký, senátor Luděk Jeništa, senátorka Jitka Seitlová, senátor Jiří Carbol, senátor Patrik Kunčar, senátorka Alena Šromová, senátor Jan Horník, senátor František Bradáč, senátor Jaroslav Kubera, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Přemysl Sobotka, senátor Jiří Burian, senátor Pavel Eybert, senátor Milan Pešák, senátor Tomáš Grulich.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.4.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.7.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.5.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Pavel Štohl.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2016 usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 253/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 443, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 25.8.2016.

Svým usnesením č. 535, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2016 jako tisk 901/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 901
Novela z. o dani z přidané hodnoty

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 901/0 dne 31. 8. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0901P.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotyparcelasazba DPHvybírání daní