Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 250
(399 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Horníka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jan Horník, senátor Jiří Šesták, senátor Zbyněk Linhart, senátor Jiří Vosecký, senátor Luděk Jeništa, senátor Leopold Sulovský.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 424, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.