Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 234
(530 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 614
Novela z. o zdravotních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 614/0 dne 23. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 936).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 614/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1., 9. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 614/2, který byl rozeslán 10. 2. 2016 v 13:50.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 614/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1102).

Hlasování č. 203 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2016 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 234/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 405, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: cukrovka (nemoc)organizace zdravotnictvíseznamstátní zdravotní službavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotnická službazdravotnické zařízenízdravotní péčezdravotní systém